maandag 29 juli 2013

Ontspannen is inspannen IV (slot)

III. (aka Koning Eénoog)


Het geval wil dat ge nu reeds meer dan een jaar half blind zijt. In den verstreken tijd had ge alleen naar uw binnenste te kijken en vast te stellen dat ge al halfblind waart lang voor kersepit en pikhouweel door uwe schedel werden gedreven. Ge leed in een roes aan staar waar het u ingeloste erkenning leek. Ge leed aan tunnelzicht zonder notie van het gebergte aan in stukken gespleten brokstukken rond u. Ridderlijk gezeten op Schaampaard draagt gij zijn oogkleppen als een Zotskap.
Maar ach... dat halve paar ogen kunt ge nog vereenzelvigen met het halve leven dat ge ondertussen achter de rug hebt. In het Rijk der Blinden is Eénoog koning. En met één oog hoopt ge voorzichtiger nergens tegenop te lopen, beter de diepte in een ander te peilen, de afstand tot een ander, de nabijheid van een ander...

EINDE

Geen opmerkingen:

Een reactie posten